[Translate to Norwegen:]

Die MoveSmart Technologie macht TYROLIT Maschinen erstmals internetfähig. Mit ihrer Hilfe werden aktuelle Nutzerdaten von der Maschine direkt auf der Baustelle aufbereitet und über diverse Endgeräte zur Verfügung gestellt.

Die cloud-basierte MoveSmart Technologie liefert Anwendern und Unternehmern wichtige Betriebs- und Anwenderdaten, um so das Optimum aus den Maschinen herauszuholen. Betriebszeiten, Fehlermeldungen und notwendige Software-Updates sind so beispielsweise immer und überall abrufbar. Dies ermöglicht besseres, realitätsnahes Planen sowie ein wirtschaftlicheres und schnelleres Agieren auf Basis echter Daten.

[Translate to Norwegen:] Vorteile der MoveSmart Technologie


[Translate to Norwegen:] Erhöhte Produktivität

[Translate to Norwegen:] Maschinen- und Nutzerdaten sorgen für eine bessere und effizientere Einsatzplanung.

[Translate to Norwegen:] Reduzierte Servicezeiten

[Translate to Norwegen:] Fehlermeldungen ermöglichen eine direkte Fehlerbehebung auf der Baustelle und die gesammelten Daten helfen dabei, etwaige Probleme schneller zu erkennen und zu beseitigen.

[Translate to Norwegen:] Gezielte Produkt- (weiter)entwicklung

[Translate to Norwegen:] Maschinen können noch realitätsnaher (weiter)entwickelt werden. 

TYROLIT diamantverktøy med TGD®-teknologi benytter en intelligent fordeling av kornene, den såkalte TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION, for å gjøre arbeidet økonomisk og effektivt.

 


Den intelligente fordelingen av diamantene gir jevn fordeling av belastningen, optimal kjøling og en konstant høy skjæreytelse. Verktøyet varer merkbart lenger og maskinene blir mindre belastet.

Diamantavstand og -fasthet som benyttes på verktøy med TGD®-teknologi er optimert for de ulike bruksområdene eller produktgruppene.

Produkter med TGD®-teknologi er tilgjengelig i følgende produktgrupper:

Fordeler med TGD®-teknologien


Lang levetid

Hver enkelt diamant blir optimalt eksponert og slitt ned. Verktøyet kan dermed brukes lenger. 

Høy skjæreytelse

Den optimerte bruken av diamanter, merkbart stillegående samt konstant støvavtrekk resulterer i utrolig rask skjæring. 

Mest økonomisk

Mindre belastning på maskiner og verktøy samt kortere arbeidstid gir en økt ytelse på 30-40 %.

P2® er en høyfrekvensteknologi som er registrert av TYROLIT. Den kombinerer på best mulig måte driftssikkerheten og ytelsen til hydrauliske systemer med den kompakte konstruksjonen til elektriske systemer i én maskin.

 

Dette innovative driftskonseptet er basert på prinsippet om drivmotorer med permanentmagneter og gjør det mulig å arbeide med høyt dreiemoment sammen med et redusert motorturtall. Vedlikehold av det kompakte utstyret er mye enklere og mer kostnadseffektivt sammenlignet med konvensjonelle driftskonsepter.

Samtlige maskiner som er utstyrt med TYROLIT P2®-driftsteknikk utmerker seg gjennom høy driftssikkerhet og brukervennlig håndtering.

Produkter med integrert P2®-teknologi er tilgjengelig i følgende produktgrupper:

Fordeler med P2®-teknologien


Mindre belastning på komponentene

Permanentmagneter sørger for lavere turtall og mindre varmeutvikling. Enkelte komponenter blir mindre belastet, og forventet levetid for maskinene stiger. 

Meget pålitelig

Både driftssikkerheten og produktiviteten øker på grunn av mindre belastning på maskinkomponentene. 

Kraftig ytelse

Den høye virkningsgraden sikrer en svært sterk effekt ved høyt dreiemoment.

Som pioner i bransjen tok TYROLIT på et tidlig tidspunkt tak i den modulære oppbyggingen av hydrauliske systemer, og overførte denne kompetansen i neste omgang til det elektriske sortimentet. I dag er flesteparten av TYROLIT-systemkomponentene konstruert med tanke på modulært bruk. Det gjør arbeidet både enklere og mer effektivt, og sparer i tillegg kostnader.

 

Etter det modulære prinsippet kan enkelte komponenter brukes alternativt innen det samme bruksområdet, men de kan også brukes på forskjellige bruksområder. Modulkomponentene til diverse høyfrekvenssystemer kan for eksempel brukes både til vegg- og wiresager og til sirkelwiresager og boring. Denne bruksuavhengige fleksibiliteten gjelder også for hydrauliske aggregater og borestativ, som for eksempel kan brukes til boring og wiresager.

Oversikt over kombinasjonsmuligheter med våre modulære systemkomponenter:

Fordeler med det modulære systemet


Brukervennlig

Samtlige modulære komponenter garanterer høyest mulig fleksibilitet og gir vekt- og plassbesparelser, både på lageret og byggeplassen.

Effektiv

En rask og sikker montering samt enkelt skifte av modulære utskiftbare komponenter garanterer maksimal produktivitet.

Økonomisk

Den universelle bruken av komponenter betyr at anskaffelseskostnadene blir lavere, og at lager- eller sikkerhetsbeholdninger kan minimeres.