Vinkelslipere

Vinkelslipere

Tørrskjæresager, diamantslipeskiver og vevkappeskiver, valgfritt med TYROLIT TGD®-teknologi.

Vis mer

Bensindrevet kappemaskin

Bensindrevet kappemaskin

Kappeskiver med diameter inntil 400 mm, spesielt egnet for bruk på byggeplasser og til kapping av større tverrsnitt.

Vis mer

Hånd- og ringsager

Hånd- og ringsager

Skjæring av armert betong, murverk og diverse byggematerialer samt å lage mindre åpninger og gjennomføringer i vegger og tak.

Vis mer

Håndholdt betongsliper og murrillefres

Håndholdt betongsliper og murrillefres

Skjæring og sliping av betong, murverk og diverse byggematerialer.

Vis mer

Bordsager

Bordsager

Bearbeiding av fliser, bunnplater, myk og hard stein, murstein samt diverse byggematerialer. Bruk i bygge-, hage- og landskapsbransjen.

Vis mer

Gulvsaging

Gulvsaging

Skjæring av armert betong, ny betong og asfalt. For utvidelses-/renoverings- og rivningsarbeider for veier, flyplasser, broer og industrigulv. Åpninger for kabler og rør samt takgjennomføringer.

Vis mer

Kjerneboring

Kjerneboring

Boring i armert betong, murverk og diverse byggematerialer. Brukes i installasjons- og festeteknikk samt for å lage sømborede borehull og som bruksteknisk støtte for vegg- og wiresager.

Vis mer

Veggsager

Veggsager

Skjæring i armert betong, murverk og diverse byggematerialer. For kontrollert demontering samt riving-, ombygging- og renoveringsarbeider i bygnings- og anleggsarbeid. Åpninger for dører, vinduer, sjakter, etc.

Vis mer

Gulvsliping og overflatebehandling

Gulvsliping og overflatebehandling

Uttak/fjerning av overflatebelegg som epoksy, limrester, farger og sliping av betongflater.

Vis mer

Wiresager

Wiresager

Skjæring i armert betong, murverk og diverse byggematerialer. For kontrollert demontering samt riving-, ombygging- og renoveringsarbeider i bygnings- og anleggsarbeid. Saging av fundamenter, rør, pilarer, broer, etc.

Vis mer

Hydraulikkaggregat

Hydraulikkaggregat

Modulære hydraulikkaggregat for hydrauliske hånd-, vegg- og wiresager samt boresystemer.

Vis mer

Overflatebearbeiding

Overflatebearbeiding

Sporsliping og andre slipearbeider på betongflater som motorveier eller start- og landingsbaner på flyplasser.

Vis mer

Pressing og knusing

Pressing og knusing

For kontrollert sanering av store stålbetongdeler eller saneringsarbeider med murtykkelser på inntil 300 mm. Vibrasjonssvak knusing av armerte betongelementer ved bruk av tørr metode.

Vis mer

Spesialbygg

Spesialbygg

Kundespesifikke spesialløsninger for komplekse problemstillinger. Kontrollert sanering av kjernekraftverk og offshore-installasjoner.

Vis mer

Jetzt Newsletter abonnieren

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie über Neuigkeiten aus den Bereichen Werkzeug, Maschinen und Anwendungstechnik.


Zum Formular