Tilgang til og bruk av dette nettstedet www.tyrolit.no ("side") er underlagt følgende vilkår og gjeldende lov. Med tilgang til siden og bruken av denne siden samtykker du uten begrensninger og forbehold i vilkårene til Tyrolit AS, c/o Tyrolit AB, Box 533, 183 25 Täby, Sverige ("TYROLIT").

Vilkår

 • Informasjon på denne siden kan bare lastes ned, distribueres, reproduseres eller skrives ut for ikke-kommersiell, personlig bruk.
 • Alle opplysninger om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter i informasjon som lastes ned, må opprettholdes og mangfoldiggjøres uten endringer. Det er ikke tillatt å distribuere, endre, overføre, gjenbruke, sende eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra TYROLIT. Dette inkluderer tekster, bilder, lyd og videoer. Det forutsettes at alt som kan ses eller leses på denne siden, med mindre annet er bestemt, har en opphavsrett og ikke skal brukes med mindre det er uttrykkelig tillatt i disse bestemmelsene eller i teksten på siden. TYROLIT gir ingen garanti eller anvisninger om at brukt materiale som vises (gratis) på siden, ikke bryter med rettighetene til tredjepart som tilhører TYROLIT-gruppen.
 • Med unntak av den forrige begrensede bruksretten, gir TYROLIT ingen lisens eller annen (opphavs-)rett til innholdet som er tilgjengelig på siden.
 • TYROLIT-siden kan inneholde eller henvise til beskyttede varemerker, patenter, materialer, teknologier, produkter, prosesser eller annet immaterialrettslig beskyttet innhold av TYROLIT og/eller tredjeparter. Verken en lisens eller en rettighet garanteres eller gis med hensyn til beskyttede varemerker, patenter, materialer, teknologier, produkter, prosesser og andre immaterielle rettigheter til TYROLIT og/eller andre parter. Dette gjelder spesielt TYROLIT-merkevarer, -navneskilt, -firmalogoer og -emblemer.
 • Selv om TYROLIT gjør en rimelig innsats for å gjengi feilfri og aktuell informasjon på siden, påtar TYROLIT seg ingen garanti eller ansvar for innholdet på siden som er gratis tilgjengelig. TYROLIT påtar seg ikke noe ansvar eller forpliktelser som kan avledes fra nettsidebruken eller dens innhold eller på en eller annen måte knyttes til det. Spesielt kan TYROLIT ikke holdes ansvarlig for riktigheten, fullstendigheten, rimeligheten, aktualiteten eller forståelsen av informasjonen på siden. Denne bestemmelsen begrenser ingen obligatoriske lovbestemte garanti- eller erstatningskrav fra den besøkende eller brukeren av siden. TYROLIT påtar seg ikke noe ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for skader (inkl. virus) på datautstyret eller annen eiendom knyttet til tilgang til eller bruk av siden, eller med nedlasting av materiale, opplysninger, tekster, bilder, videoer eller musikk. TYROLIT forbeholder seg retten til å delvis eller fullstendig endre, avbryte eller avslutte sidens funksjonalitet. TYROLIT påtar seg ikke noe ansvar eller forpliktelser for noen form for avbrytelser eller opphør av sidens funksjonalitet, enten som følge av handling eller forsømmelse av en tredjepart.
 • Alle meldinger eller alt innhold som sendes til siden via elektronisk kommunikasjon eller på annen måte, inkludert opplysninger, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blir behandlet som ikke-konfidensielt. Alt som overføres, tilhører TYROLIT og kan brukes av konsernet til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til duplisering, publisering, overføring, redigering og forsendelse. I tillegg kan TYROLIT bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknologi som finnes i enhver form for kommunikasjon til hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og produktmarkedsføring.
 • Informasjonen på siden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. TYROLIT forbeholder seg retten til når som helst, uten varsel, å foreta endringer, rettelser og/eller forbedringer vedrørende informasjon, produkter og programmer som finnes på siden.
 • TYROLIT-siden inneholder informasjon om produkter og tjenester som ikke nødvendigvis er tilgjengelige overalt. En "referanse" til eller informasjon om et produkt eller en tjeneste på en TYROLIT-side betyr ikke at slike produkter eller tjenester er tilgjengelige på ditt sted.
 • TYROLIT er ikke ansvarlig for innholdet i tilknyttede eller andre relevante sider, støtter ikke innholdet og kan ikke kontrollere innholdet. Tilgang til tredjepartsnettsteder er derfor ditt eget ansvar og skjer uten TYROLITs samtykke eller ansvar.
 • TYROLIT kan endre disse vilkårene til enhver tid ved å legge ut de endrede vilkårene på siden. Du er bundet av slike endringer og bør derfor besøke denne siden regelmessig for å se gjennom de aktuelle vilkårene.
 • Endringer av denne siden utført av andre sider eller deler av sider til tredjepart som ikke er en del av selskapsgruppen, er ikke tillatt.


Siste oppdatering av bruksvilkårene: April 2018