Kvalitet med tradisjon

Som første europeiske produsent av slipemidler ble kvalitetsstyringssystemet til TYROLIT ISO-sertifisert i 1994.

Integrert styringssystem

 

Navnet TYROLIT står for kvalitet. Selskapet kan se tilbake på en lang tradisjon innenfor kvalitetsstyring og var i 1994 den første europeiske slipemiddelprodusenten med et ISO-sertifisert kvalitetsstyringssystem. Integrert styring hos TYROLIT innebærer at hvert kvalitets-, miljø- og sikkerhetssystem på alle produksjonssteder settes sammen og drives i fellesskap. Målet er å definere en enhetlig standard for å kunne sikre at den høye produkt- og servicekvaliteten oppnås i henhold til virksomhetens virksomhetsmål.

IMS åpner for synergieffekter mellom ulike områder, rask påvisning og løsning av problemer og sammenligning av ulike steders ytelsesnivå ved hjelp av referansetall. I tillegg til jevnlige kontroller utført av et eksternt sertifiseringsorgan (TÜV CERT), overvåkes styringssystemet også løpende i forbindelse med interne revisjoner.

 

 

Kvalitet som sentral del av virksomhetskulturen

TYROLIT ble toneangivende i slipemiddelindustrien ved å være den første som innså viktigheten av et kvalitetsstyringssystem. I dag er de fleste av TYROLITs selskaper integrert i dette systemet.

Kompetente medarbeidere, leverandører og kunder er knyttet sammen i den kontinuerlige optimaliseringen av hele verdikjeden. Fokus på kvalitet og service er hjørnesteiner i vår filosofi og grunnlaget for suksess.

Aktivt miljøvern for en trygg fremtid

TYROLIT tar ansvar for fremtiden. Vi tar ansvar og bidrar aktivt til en bærekraftig, positiv utvikling i næringen.

Miljøvern er derfor ikke bare én av bærebjelkene i målsetningen vår, men også en integrert del av virksomhetens ledelse. Les mer om temaet miljø hos TYROLIT.

Arbeids- og driftssikkerhet

Som arbeidsgiver er det vår oppgave å garantere at sikkerheten på arbeidsplassen er av høyest mulig standard for alle medarbeidere. Målet er å sørge for at risikoen for ulykker er så lav som mulig.

Høyest mulig sikkerhet på arbeidsplassen oppnår vi gjennom løpende arbeidsplassevaluering, sikkerhets- og produktopplæring og stadige forbedringer av arbeidsmiljøet. Vi starter med våre lærlinger ved å gi dem målrettet opplæring i viktigheten av sikkerhet på arbeidsplassen.

Produktsikkerhet

TYROLIT garanterer at alle verktøyene overholder kravene i oSa og de europeiske standardene . CE-merkingen av maskinene våre garanterer fullstendig samsvar med de aktuelle gjeldende EU-standardene. Utover dette er vi hele tiden opptatt av å utforme produktene våre enda sikrere.

 

OBS!: TYROLIT anbefaler sterkt å unngå bruk av slipeverktøy som ikke er merket med symbolene oSa, EN13236 (diamantverktøy), EN12413 (kappe- og slipeskiver) eller EN13743 (lamellslipeskiver).