Vi er klar over at det er viktig for deg å beskytte ditt personvern når du bruker våre nettsteder. Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig, og for oss er det en selvfølge at vi overholder lovbestemmelsene om personvern. I det følgende vil vi kortfattet skissere hvordan Tyrolit AS (heretter TYROLIT) registrerer, administrerer og bruker informasjon om personer som besøker nettstedet "tyrolit.no" og deres andre nettsteder. De gjelder ikke for tredjeparts nettsteder som dette nettstedet og andre TYROLIT-nettsteder lenker til.

Vær også oppmerksom på at TYROLIT kan endre, supplere, utvide, fjerne eller på annen måte oppdatere disse personvernreglene når vi endrer våre tjenester og med hensyn til endringer i loven. Dine personopplysninger vil imidlertid alltid bli håndtert i henhold til versjonen av personvernreglene som var gjeldende da opplysningene ble registrert. Vi vil publisere endringer i våre personvernregler på dette nettstedet slik at du er fullt klar over hvilke typer personopplysninger vi registrerer, hvordan disse personopplysningene blir brukt, og under hvilke omstendigheter de kan overføres. Våre personvernregler er tilgjengelige på startsiden og alle sidene på vårt nettsted. På de stedene der personopplysninger registreres, finner du – om nødvendig – ytterligere informasjon om tilsiktet bruk av disse opplysningene og eventuelt en mulighet til å erklære ditt samtykke.

 

Registrering av personopplysninger

Vi registrerer ikke personopplysninger (f.eks. navn, adresser, telefonnumre eller e-postadresser) gjennom våre nettsteder, med mindre du frivillig gjør slike opplysninger tilgjengelige for oss (f.eks. ved registrering, spørreundersøkelse) eller har – hvis lovpålagt – gitt ditt samtykke, eller den gjeldende lovgivningen om beskyttelse av dine opplysninger tillater dette.

 

Garanti for personvern

TYROLIT overholder lovbestemmelsene om personvern, som f.eks. EUs personvernforordning (GDPR). Generelt behandler vi personopplysninger kun i henhold til disse personvernreglene. Følgende avsnitt forklarer hvordan og når TYROLIT samler personopplysninger. For øvrig kan vi bli forpliktet til ytterligere databehandling i henhold til lovene som støtter rettslige eller offisielle undersøkelser.

 

Tiltenkt bruk av personopplysninger

De fleste Internett-tjenestene som tilbys av TYROLIT, kan besøkes uten personlig registrering og identitetsopplysning. For visse tjenester ber vi deg om ditt navn, brukernavn og eventuelt annen personlig informasjon. Du bestemmer selv om du vil gi fra deg denne informasjonen. Uten denne informasjonen kan TYROLIT imidlertid ikke tilby deg den ønskede tjenesten i disse tilfellene, og kan ikke svare på flere av dine forespørsler.

TYROLIT beholder kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppgitte formål og i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis du kontakter oss ved hjelp av et skjema på nettstedet eller via e-post, blir de oppgitte opplysningene dine lagret hos oss i seks måneder for å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål, hvis det ikke uansett oppstår et forretningsforhold.

Hvis du ikke lenger ønsker informasjon, vennligst gi oss beskjed om dette.

 

Konfidensialitet for personopplysninger

Bortsett fra tilfeller som er nevnt i disse personvernreglene, vil TYROLIT ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter. Personopplysninger kan utleveres i henhold til lovene til andre TYROLIT-selskaper i Tyskland og i utlandet som forplikter seg til å behandle personopplysningene i samsvar med disse personvernreglene og viderebehandle disse i henhold til deres opprinnelige underliggende registreringsformål, f.eks. levering av tjenester, markedsføring, databehandling eller teknisk støtte.

Dine personopplysninger kan også utleveres til en tredjepart når hele eller deler av et forretningssted blir solgt, overdratt eller overført med tilhørende kundedata. Om nødvendig og rimelig, vil du gi ditt samtykke til dette. I et slikt tilfelle vil vi i forkant kontraktsmessig kreve av kjøperen eller mottakeren at personopplysningene behandles i henhold til disse personvernreglene. Dessuten kan personopplysninger bli utlevert til en tredjepart hvis vi er rettslig forpliktet til dette i henhold til lov, rettskjennelse eller statlig regulering, eller hvis slik utlevering av opplysninger er nødvendig i forbindelse med en juridisk eller kriminell etterforskning i inn- eller utland og er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning.

 

Rett til informasjon, korreksjon, sletting, begrensning, dataportabilitet, tilbaketrekking, innsigelser.

TYROLIT gjør sitt ytterste for å sikre at de registrerte personopplysningene alltid er korrekte, oppdaterte og pålitelige med hensyn til tilsiktet bruk. Vi gir deg muligheten til å gjøre innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, så lenge loven gir deg denne muligheten. Dette gjelder spesielt for markedsføringstiltak (rett til å motsette seg annonsering) hvis dette ikke uansett krever ditt samtykke (opt-in). Vennligst informer oss om du ønsker å gjøre innsigelser mot bruk av dine opplysninger til salgsfremmende formål. Dette gjelder også hvis du har spørsmål om bruk av dine personopplysninger. I et slikt tilfelle gir du oss navnet på nettstedet du oppga dine personopplysninger til, identifiserer deg selv og forteller oss hvilken spesifikk informasjon du vil ha korrigert, oppdatert eller slettet. Forespørsler om sletting av personopplysninger vil bli utført med hensyn til alle gjeldende lovgivnings-, arkiverings- og korrekturforpliktelser.

Hvordan du kontakter oss, finner du nederst på denne siden. Hvis du mener at behandlingen av dine opplysninger bryter med persondataloven, eller hvis dine krav til personvern har blitt krenket, kan du klage til tilsynsmyndigheten. Siden TYROLIT er et konsernselskap med hovedkontor i Østerrike, kan du gjøre dette ved den østerrikske tilsynsmyndigheten eller i Norge Datatilsynet. Her finner du en liste over  alle EUs personvernmyndigheter.

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Tel. +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb(at)dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at

Sikkerhet og konfidensialitet

For å sikre sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger registrert av TYROLIT, bruker TYROLIT egnede tiltak til å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse.

Hvis du ønsker å sende oss personopplysninger elektronisk ved å skrive dem inn på vårt nettsted, blir opplysningene dine overført i kryptert format via Internett til vår nettserver ved hjelp av en sikker forbindelse med dagens mest moderne teknologi (SSL-kryptering). Vær derimot oppmerksom på at opplysninger som overføres via e-post vanligvis ikke blir kryptert.

Datasikkerhet for overføring av opplysninger på Internett kan ikke garanteres overalt med dagens teknologi. Andre brukere kan være teknisk i stand til å gripe inn ulovlig i nettverkssikkerheten og kontrollere meldingstrafikken. Vær oppmerksom på dette når du kontakter oss.

 

Dataoverføring til utlandet

Vi er en del av TYROLIT-gruppen, en verdensomspennende gruppe av selskaper som eier databaser i forskjellige land. TYROLIT behandler data i databaser utenfor vedkommendes bostedsland. Noen av disse databasene administreres av lokale TYROLIT-selskaper, andre av tredjeparter som handler på vegne av det lokale selskapet. Hvis dine personopplysninger overføres til et land der personvernreglene er mindre omfattende enn i ditt bostedsland, vil TYROLIT sørge for at lovkravene oppfylles for å sikre at opplysningene dine er riktig beskyttet og at europeisk lov blir brukt.

 

Hvilke personvernregler gjelder?

TYROLIT-selskaper som overfører dine personopplysninger fra EU til andre land, må overholde gjeldende lover og retningslinjer for TYROLIT. Disse er spesielt forpliktet til å:

  • samle inn og behandle dine personopplysninger på en rimelig og lovlig måte
  • behandle dine personopplysninger kun for tydelig spesifiserte og legitime formål og ikke bruke dem til noe annet formål
  • informere deg om utlevering av dine opplysninger, slik det er påkrevd av lokale lover, og å innhente ditt samtykke om nødvendig
  • sikre at dine personopplysninger er korrekte, komplette og om nødvendig oppdaterte
  • oppbevare dine personopplysninger kun så lenge som nødvendig, med mindre lengre eller kortere oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt etter gjeldende lover
  • behandle dine personopplysninger konfidensielt og ta rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, utilsiktet tap eller utilsiktet skade, misbruk og uautorisert endring og sletting

 

"Cookies", Internett-tagger og andre nettdata

Det kan være at TYROLIT registrerer opplysninger om besøkende på nettstedet for å bedre skreddersy innholdet på nettstedet til kundenes behov og å samle statistikk om bruken av nettstedet til interne markedsanalyser. Til dette formål kan TYROLIT installere såkalte "cookies" (informasjonskapsler) eller Internett-tagger. En tilordning til en bestemt bruker skjer ikke gjennom bruksprofiler som er opprettet ved hjelp av informasjonskapsler og Internett-tagger.

Internett-tagger (også kjent som action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs eller 1-by-1 GIFs) kan plasseres i både nettsideannonser og på sidene til dette nettstedet.

Hvis du ønsker mer informasjon om Internett-tagger og informasjonskapsler, kan du besøke siden vår om bruk av informasjonskapsler eller nettstedet til Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

Vårt webhotell registrerer og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler som nettleseren din automatisk overfører. Disse er kilde-IP-adresse, dato og klokkeslett, samt type tilkobling, nettlesertype og nettleserversjon, filnavn og innhold samt databaseskjema og filer i forespørselen. Disse opplysningene kan ikke tilordnes bestemte personer. De vil ikke bli ført sammen med andre datakilder. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere disse opplysningene etterpå i tilfelle indikasjoner på ulovlig bruk blir kjent. Rettsgrunnlaget for dette er "legitim interesse" i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 f i GDPR. Loggdata lagres i 12 måneder.

 

Google Analytics

På våre nettsteder bruker vi nettanalysetjenesten Google Analytics av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Rettsgrunnlaget for dette er "legitim interesse" i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 f i GDPR. Google Analytics-data lagres i 50 måneder.

Informasjonen generert av informasjonskapslene om bruken av dette nettstedet, blir overført til Googles servere i USA og lagret der. En IP-anonymisering er aktivert på TYROLIT-nettstedene, derfor vil din IP-adresse bli forkortet av Google i medlemslandene i EU og EØS. Kun i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.

Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet og sende disse rapportene til den respektive nettoperatøren – her: å gjøre TYROLIT tilgjengelig for analyseformål.

Google vil også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis det er lovpålagt eller så lenge tredjepart behandler disse opplysningene på vegne av Google. Google vil aldri knytte din IP-adresse til andre opplysninger som er lagret av Google.

Du kan forhindre installering og lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren din ved å laste ned og installere nettleserplug-inen på følgende lenke.

Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for de formål som er angitt ovenfor. Mer informasjon om bruksvilkår og personvern finner du her eller her.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev via vårt nettsted. Til dette trenger vi din e-postadresse og din erklæring om at du samtykker i å abonnere på vårt nyhetsbrev. Når du har meldt deg på nyhetsbrevet, sender vi deg en bekreftelse på e-post med en lenke for å bekrefte påmeldingen. (double-opt-in)

Nyhetsbrevet sendes ut ved hjelp av "MailChimp", en plattform for utsending av nyhetsbrev som drives av den amerikanske leverandøren Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-postadressene til mottakere av nyhetsbrevet vårt blir, sammen med andre opplysninger som beskrevet i dette dokumentet, oppbevart på MailChimps servere i USA. MailChimp bruker disse opplysningene til å sende ut og analysere nyhetsbrevene på våre vegne. Ifølge MailChimp kan disse opplysningene også bli brukt til å optimalisere eller forbedre MailChimps egne tjenester. MailChimp bruker imidlertid ikke opplysningene om mottakerne av nyhetsbrevet til å kontakte disse personlig, og videreformidler heller ikke opplysningene til tredjeparter.

Vi stoler på MailChimps pålitelighet og IT- og datasikkerhet. MailChimp er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU og er dermed forpliktet til å overholde EUs krav til vern av personopplysninger. I tillegg har vi inngått en databehandlingsavtale med MailChimp. Gjennom denne avtalen forplikter MailChimp seg til å beskytte opplysningene til brukerne våre, behandle disse opplysningene i henhold til MailChimps personvernbestemmelser og på våre vegne og særlig ikke videreformidle dem til tredjepart. Personvernbestemmelsene til MailChimp kan du lese her.

Personlig informasjon og barn

Informasjonen på dette nettstedet er beregnet for personer over 18 år. TYROLIT vil bevisst ikke registrere eller bruke personopplysninger om mindreårige eller gjøre dem tilgjengelig for tredjepart uten eksplisitt samtykke fra de foresatte og den mindreårige så lenge vedkommende allerede er i stand til å samtykke. TYROLIT vil informere foresatte om hvilke personopplysninger som er registrert om barnet, og gi mulighet å forby ytterligere registreringer, bruk eller lagring av barnets personopplysninger. TYROLIT er forpliktet til å følge barnevernloven.

 

Lenker til andre sider

Personvernreglene som er beskrevet her, gjelder kun for nettstedet tyrolit.no og andre TYROLIT-nettsteder med unntak av tredjeparts nettsteder. TYROLIT kan lenke til andre relevante nettsteder. TYROLIT forsøker så langt det er mulig å sikre at sidene som er koblet til TYROLIT-nettsteder, oppfyller de høyeste kravene. Men på grunn av beskaffenheten til World Wide Web er det ikke mulig å garantere personvernstandarden for alle nettsteder som har en lenke, eller å ta ansvar for deres innhold.

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller klager om overholdelse av disse personvernreglene, samt kommentarer og forslag til forbedring, vennligst kontakt oss på: Tyrolit AS, c/o Tyrolit AB, Box 533, 183 25 Täby, Sverige, T +46 8 54471500 , privacy(at)tyrolit.com, www.tyrolit.no

Siste oppdatering av personvernerklæringen: April 2018

 

Vår generelle personvernpolicy finner du her.