Aktivt miljøhensyn

Miljøvern er én av bærebjelkene hos TYROLIT. En positiv økonomisk utvikling henger nøye sammen med en skånsom og bærekraftig håndtering av naturressurser. For TYROLIT er ikke miljøvern en begrensning, men en mulighet. Da TYROLIT i 1996 ble sertifisert iht. ISO 14001, ble selskapet toneangivende på dette området i Østerrike. Det er en rolle TYROLIT tar på alvor.

  • Miljøvern er en del av vår virksomhetskultur. TYROLIT oppfyller selvsagt alle lovpålagte krav. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med å utvide omfanget av ytterligere miljøtiltak.
  • Miljøvern skaper innovasjon. For TYROLIT innebærer den bevisste holdningen til miljøvern betydelige impulser til innovasjon, som er grunnlaget for enhver suksessrik virksomhet. En hensynsfull omgang med ressurser sikrer den lokale tilstedeværelsen, arbeidsplassene og TYROLITs stilling som markedsleder.
  • Miljøvern er å sikre fremtiden. Uten aktivt miljøvern er det ikke mulig å oppnå langsiktig trygghet for tilværelsen. Miljøvern er derfor et sentralt tema innen alle TYROLITs forretningsområder.