Loading...

FSX-C3 Gulvsagblad

for gammel betong| in TGD®-teknologi

Maskiner fra 50 kW / hydr. > 75 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

FSL-C Gulvsagblad

for gammel betong| i TGD®-teknologi

For maskiner opptil 15 kW | myke til meget harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Beregnet for renovering og riving av veier, broer, flyplasser og industribygninger. Også for reparasjon og hulltaking i betong gulv i tykkelser opp til 50 cm. Eksterm høy skjærehastighet og lang levetid, som igjen gir lav maskin-belastning, karakteriserer dette bladet.

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

FSM-C Gulvsagblad

for gammel betong| i TGD®-teknologi

Maskiner opptil 25 kW / hydraulisk drift opptil 50 kW | myke til svært harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

FSH-C Gulvsagblad

for gammel betong| i TGD®-teknologi

Maskiner opptil 50 kW / hydr. > 50 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

FSH-CX Gulvsagblad

for gammel betong| i TGD®-teknologi

Maskiner opptil 50 kW / hydr. > 50 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

FSC Gulvsagblad

for gammel betong

For maskiner inntil 15 kW | myke til middels hard betong. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med målborehull for enkel slitasjekontroll av segmenthøyden. Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader som har borehull på 35 mm. Egnet for sanering, demontering og riving av gater og industrihaller. Også for fjerning av skadelige betongdekker og for kapping gjennom overflatedekker med en tykkelse på 32 cm. Verktøyene kjennetegnes av en høy kappehastighet, lang levetid og et lavt kappetrykk, som skåner maskinen. Vis mer Vis mindre

 • Universal bruk

FSL-A Gulvsagblad

for asfalt

For maskiner opptil 25 kW | myke til meget harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader med borehull på 35 mm. Anvendelig til rekonstruksjon av asfalt-dekke, for installasjonsarbeid (kabler, kanaler etc.) og for fjerning av ødelagt asfaltdekke opp til 50 cm tykkelse. Verktøyet er perfekt for ekstremt rask kuttehastighet, lang levetid og minimalt behov for trykk.

 • Konstant, rask skjæreytelse, lang levetid
 • Skrå beskyttelsessegmenter

FSM-A Gulvsagblad

for asfalt

For maskiner opptil 50 kW | harde til meget harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader med borehull på 35 mm.

 • Konstant, rask skjæreytelse, meget lang levetid
 • Skrå beskyttelsessegmenter

FSH-A Gulvsagblad

for asfalt

For maskiner over 50 kW | harde til meget harde, abrasive tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader med borehull på 35 mm.

 • Konstant rask skjæreytelse, meget lang levetid under uvanlig abrasive forhold
 • Skrå beskyttelsessegmenter
 • Også egnet for HGT.

PREMIUM FSA Gulvsagblad

for asfalt

For maskiner inntil 15 kW | myke til svært hard betong. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt) og målborehull for enkel slitasjekontroll av segmenthøyden. Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader som har borehull på 35 mm. Egnet for sanering av veidekker av asfalt, installasjonsarbeider (kabling, kanaler osv.) samt fjerning av skadelige asfaltdekker med en tykkelse på inntil 32 cm. Verktøyene kjennetegnes av en høy kappehastighet, lang levetid og et lavt kappetrykk, som skåner maskinen. Vis mer Vis mindre

 • Universal bruk
 • Skrå beskyttelsessegmenter
 • Målborehull

FSM-G4 Gulvsagblad

for fersk betong

Ekspansjonsfuger for industrigulv. Maskiner opptil 25 kW / hydr. opptil 50 kW Universal | myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

FSL-G4 Gulvsagblad

for fersk betong

Ekspansjonsfuger for industrigulv. For maskiner opptil 15 kW | harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

FSL-G3 Gulvsagblad

for fersk betong

Ekspansjonsfuger / utvidelsesfuger for vegarbeid Maskiner opptil 15 kW Universal | myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

FSM-G3 Gulvsagblad

for fersk betong

Ekspansjonsfuger/utvidelsesfuger for vegarbeid Maskiner opptil 50 kW / hydr. opptil 50 kW Universal | myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

FSM-G5 Gulvsagblad

for fersk betong

Ekspansjonsfuger/utvidelsesfuger for vegarbeid Maskiner opptil 50 kW / hydr. > 50 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Vinkelfres

ny betong

AS12 | 90° to deler | for fugebredder fra 8 mm.

 • Optimal verktøygeometri

FSU Gulvsagblad

for byggematerialer

Materialer som kan bearbeides: Universelle byggematerialer som betong, murstein, naturstein osv.

BASIC FSA Gulvsagblad

for asfalt

Materialer som kan bearbeides: Asfalt, sandstein, ekstremt abrasive materialer. Detaljer: Beskyttelsessegmenter mot underkuttingseffekt.

FSA+C Gulvsagblad

for asfalt & betong

Materialer som kan bearbeides: Asfalt, ny betong med myke til harde materialtillegg og delvis også gammel betong. Detaljer: Beskyttelsessegmenter mot underkuttingseffekt.