De fleste av våre kunder er ennå ikke født.

"Forutsetningen for enhver varig suksess er å ikke kun tenke på seg selv, men også på sine medmennesker". Dette sitatet av Daniel Swarovski, grunnlegger av Swarovski Group som er morselsakpet til TYROLIT, sier egentlig alt om vår virksomhetsfilosofi. Det er lenge siden vi erkjente at respekt og hensyn overfor mennesker og natur, både i fortid og fremtid, er en viktig forutsetning for bærekraft og langsiktig suksess.

Det som binder oss sammen, er at vi er unike.

Som et konsern bestående av familievirksomheter kan vi vise til en historie med dype røtter. I løpet av denne tiden har evnen til å samarbeide med andre, respektere forskjeller og gjøre disse om til fordeler, hjulpet oss med å utvikle oss og vokse. Og selv om familiemedlemmer i femte generasjon i dag sitter i ledelsen av TYROLIT, innså vi ganske tidlig hvor viktig ekstern fagkunnskap er. I dag er vi en global virksomhet bygget på familieverdier.

For bærekraftige relasjoner og produkter.

Bærekraft ligger til grunn for våre beslutninger. En av dem er måten vi utvikler produktene våre på – med lengst mulig levetid, uten at det går ut over kappe- og slipeegenskapene. Bærekraft betyr imidlertid også å ta hensyn til sluttbrukeren på en slik måte at unødvendige belastninger unngås, støyen reduseres og effekten økes. I tillegg betrakter vi bærekraft som videreføring av forretningsrelasjoner, og vi er stolte av at mange av våre kunderelasjoner har bestått i mer enn 50 år. Sist men ikke minst betegner bærekraft måten vi reduserer miljøbelastningen på, blant annet ved en optimalisert bruk av kjemiske produkter, reduksjon av gassforbruket, bruk av solenergi, installasjon av regenerative etterforbrenningsanlegg og ved en kontinuerlig forbedring av resirkuleringsraten.

Hva har vi igjen for dette?

Vi mener at en vellykket virksomhetsaktivitet skal svare seg for alle involverte parter. Med dette som utgangspunkt anser vi kundene våre og sluttbrukerne som partnere. Det innebærer å tilby disse partnerne gode tilbud, omfattende støtte og et høyt servicenivå – og i tillegg levere produkter som virker berikende og inspirerende på markedet. Det tar oss tilbake til utgangspunktet, fordi det betyr at vi kontinuerlig må utvikle og produsere innovative produkter av høy kvalitet. Vi ønsker ikke bare å oppfylle behovene til kundene våre og skåne miljøet, vi ønsker å overgå disse forventningene.

Heldigvis er kundene våre aldri fornøyde.

Alle de innovative produktene våre er resultater av hardt arbeid og gode ideer fra vår side, men også av konstruktivt og mangeårig samarbeid med kunder og grossister. Vi ønsker å trekke frem noen av disse: Vi var den første europeiske produsenten av fiberforsterkede slipemidler for en tryggere bruk, vi var den første virksomheten som tok i bruk keramisk bundede  høyhastighetsslipeskiver for løpebanesliping, og vi er oppfinner av de supertynne kappeskivene. Men det er ikke på langt alt. Vi gjør vårt aller beste for å levere behovsdekkende produkter også til kommende generasjoner.