Kurs i bygging

Kvalitet ved bygging heter TYROLIT, TYROLIT Hydrostress eller Diamond Products.

I tillegg til høy kvalitet på produktene, gir vår applikasjonsteknikk støtte og gjennomtenkte løsninger for alle bruksområder innen bygnings- og anleggsarbeid, samt virksomheter innen ildfaste produkter og spennbetong.

Gjennom mer enn 90 års erfaring er vi i stand til å tilby våre internasjonale kunder, både sentralt og lokalt, et bredt spekter av individuelt tilpassede støttetiltak:

 

Kurs, spesial- og videreopplæring

Kurs og videregående spesialopplæring innen området applikasjons- og serviceteknikk utføres av vårt team lokalt eller i våre opplæringssentre i Sveits og Østerrike. Det er lagt spesiell vekt på en forståelig og praktisk overføring av erfaring og kompetanse. Internasjonale roadshow innen bygg og handel utføres i fellesskap av markedsføring, produktledelse og applikasjonsteknikk. Deltakere fra hele verden får dermed på kort verdifull kunnskap og kompetanse.

Kurs for handelspartnere over hele verden, opplæring for mellom- og sluttbrukere samt sikkerhetsopplæring i samarbeid med sikkerhetsansvarlige i bransjen, gjør det mulig med omfattende opplæring og videreutdanning i bruk av mer enn 80 000 ulike produkter og utallige bruksområder. Særlig innen metallbearbeiding, og avhengig av bruk, blir disse opplæringskonseptene utviklet og gjennomført i samråd med spesialister innen presisjonsbearbeiding.

Det eneste i verden: Wiresag-akademiet til TYROLIT

Wiresager er en bearbeidingsteknologi som stadig oftere tas i bruk innen området kontrollert sanering. De nærmest ubegrensede bruksmulighetene krever omfattende teknisk kunnskap og praktisk erfaring. For å være forberedt på denne utviklingen, har TYROLIT opprettet en unik opplæringsplattform: TYROLIT wiresag-akademi.

I 2010 ble det første wiresag-akademiet til TYROLIT gjennomført i India. Spesialutdannede applikasjonsteknikere og lokale salgsmedarbeidere gir brukerne våre muligheten til å utvikle seg videre i denne bearbeidingsmetoden og å spesialisere seg. Et sertifikat etter bestått eksamen bekrefter at deltakeren har nødvendig kompetanse og opplæring til å bruke diamantwire og diamantwiresager på en trygg og effektiv måte.

Prosjektledelse og -gjennomføring

Ulike internasjonale storprosjekter innen tunnelbygging og undersjøiske anlegg, offshore eller saneringsarbeider i forbindelse med kjernekraftverk, er bare noen få bruksområder der kunder og våre applikasjonsteknikere sammen har planlagt og gjennomført vellykkede prosjekter.

  • Problemstilling
    Detaljert presentasjon av oppgaven og problemløsning ved hjelp av planer, tegninger eller animasjoner
  • Tilgjengelighetsberegning
    Beregning av nødvendig antall maskiner, verktøy og personal. Prosjektplan
  • støtte
    Avhengig av type og omfang til prosjektet, bistår en applikasjonstekniker eller et team. I tillegg til opplæring og kurs som er spesialtilpasset prosjektet, sørger dette for en problemfri startfase i henhold til tidsplanen.