Virksomhetsprinsipp


Kvalitet

 

Det høye nivået vi som virksomhet har forpliktet oss til, følges opp hele veien fra valg av råstoffer til ferdig produkt. Vår styrke er kombinasjonen av produktkvalitet og god service. Dette er TYROLITs løfte til kunder og partnere over hele verden.


Innovasjon

 

Med etableringen i 1895 la Daniel Swarovski grunnsteinene for innovasjonskraft og entreprenørskap. I dag bruker vi vårt kreative potensial og vår kunnskap til å føre pionerarbeidet hans videre inn i den nye tidsalderen og gir oss i kast med nye utfordringer. Vi utvikler ideer og visjoner og tester ut om disse er realiserbare for virksomheten vår. Alle arbeidstrinnene kan vise til innovative prosesser, og dette gir oss konkurransefordeler som er nødvendige for å lykkes.


Gründerinnstilling

 

Eierfamilien, hver enkelt medarbeider og våre interessenter bærer gjennom sine tanker og handlinger et sosialt, miljømessig og økonomisk ansvar. Vi forventer kreative, innovative, modige og samtidig selvkritiske, ansvarsfulle og fornuftige tilnærminger og handlingsmåter fra alle hold for på sikt å kunne innfri TYROLITs virksomhetsmål.


Kunderelasjoner

 

Vi ser på relasjonen til kundene våre som langsiktige partnerskap bygd på en vinn-vinn-situasjon. Et førsteklasses produktsortiment og en mangeårig applikasjonsteknisk kunnskap er viktige nøkkelfaktorer for begge parters suksess. Det nære samarbeidet med våre kunder fører til strategiske utviklinger og varige fordeler for begge. Med et verdensomspennende produksjons- og distribusjonsnettverk samt en global logistikk regner vi oss som en kompetent partner for våre kunder globalt.


Sosialt og miljømessig ansvar

 

Det som er bra for TYROLIT er direkte knyttet til det som er bra for våre medarbeidere, partnere og for miljøet. Det ligger derfor dypt forankret i vår virksomhetskultur å bry oss om interessene, utfordringene og tilfredsheten til alle involverte. Det spenner fra bruk av ren energi, bruk av miljøvennlige råstoffer, utvikling av de mest moderne produksjonsteknikkene til utforming av et godt arbeidsmiljø som gir rom for god helse og utvikling. TYROLIT vil også i fremtiden bruke mer midler enn gjennomsnittlig for å ivareta dette ansvaret.