Som arbeidsgiver er vi opptatt av medarbeiderne våre har det bra. Kun motiverte medarbeidere har glede av arbeidet og jobber mest mulig effektivt.

Individuelt kursprogram

Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal kunne sette seg inn i arbeidsområdet sitt på en strukturert og grundig måte. Hver nye medarbeider får derfor en jobbopplæring, dvs. et individuelt tilpasset opplæringsprogram, som gjør at medarbeideren skal kunne ta til seg alt fagspesifikt innhold på raskest mulig vis. I tillegg tilbyr vi løpende introduksjonsmøter som hjelper nye medarbeidere med å raskt bli kjent med virksomheten.

De første ukene har du en fadder som er din personlige kontaktperson. Denne personen hjelper deg slik at du raskt og enkelt integreres i virksomheten. For å forsikre oss om at du faktisk har det bra følger vi opp med en såkalt trivselssamtale etter et par måneder. Denne avrunder introduksjonsfasen i virksomheten vår.

Sosiale goder og helse

Å tilby medarbeiderne våre trygge og moderne arbeidsplasser er for oss like naturlig som en god rettferdig og prestasjonsbasert lønn. I tillegg tilbyr TYROLIT attraktive sosiale goder.

Tre utdannede ledere innen forebygging tar seg av medarbeidernes sikkerhet og helse. Dermed oppfyller vi langt mer enn det loven krever.

Også utenfor arbeidstid har vi et sterkt fellesskap. Eksempler på dette er TYROLITs teaterforening og sportsaktiviteter. Dette bidrar til samhold også på fritiden.

Personalutvikling

Vi hos TYROLIT legger særlig vekt på målrettet videreutvikling av medarbeiderne våre og investerer mye i den personlige videreopplæringen. Videreopplæringstiltakene styrker ikke bare kunnskapsnivået – de styrker også motivasjonen, ytelsesfokuset og ikke minst lojaliteten.

 

Vi ser det som vår oppgave å videreformidle kunnskap og kompetanse til neste generasjon. I tillegg til lærlingeutdanning tilbyr TYROLIT behovsrettede individuelle trainee-programmer, blant annet innenfor markedføring og applikasjonsteknikk. Disse forbereder medarbeiderne på fremtidige oppgaver og ansvar. 

Utdannings- og videreutdanningsprogrammet, som fornyes hvert år, byr på mange videreutdanningsmuligheter innenfor følgende områder:

  • Personlighetsutvikling
  • Arbeidsmetodikk
  • Lederprogrammer
  • Prosjekt- og prosesstyring
  • Kvalitet
  • Data
  • Helsetemaer

 

I tillegg tilbyr vi varierende foredrag om interessante temaer som del av den kontinuerlige personalutviklingen.