Applikasjonsteknikk

Fremgangsrike bedrifter forventer både et utmerket produkt og prosesskunnskaper av sine partnere sammen med omfattende rådgivningstjenester for sine ulike behov.

Men fokus på produksjon og levering av verktøy med høy kvalitet er ikke nok. Til en Maskinvare er det også nødvendig med en tilhørende Programvare. Gjennom den omfattende prosesskompetansen til våre spesialister i applikasjonsteknikk, kan vi tilby bærekraftige løsninger som oppfyller de høye tekniske og økonomiske forventningene til kundene våre.

Definere problemstillingen

 

Det er svært viktig for oss å forstå målsetningene til kundene våre. Våre spesialister i applikasjonsteknikk analyserer problemstillingen og oppretter sammen med kunden en behovsprofil som omfatter teknologi og økonomi. I løpet av analyseprosessen benytter applikasjonsteknikerne seg av diagnoseenheter som slipeverktøyovervåkeren til TYROLIT.

Definere et konsept

 

Teamet med erfarne applikasjonsteknikere definerer løsningsforslag. Avhengig av behov blir spesialistene fra forskning og utvikling samt prosesspesialistene fra teknisk forsøkssenter involvert i prosessen.

Finne løsning

 

Prosessløsningen blir implementert på den aktuelle maskinen hos kunden. Innenfor rammen av bærekraftig prosessoptimering foretar applikasjonsteknikeren alle nødvendige justeringer av virkemåten til slipeverktøyet, og optimerer samspillet mellom maskin, komponent, materiale, kjølemiddel og kinematiske innstillingsverdier.

Overføre kompetanse

 

Vår slipetekniske kompetanse utgjør en vesentlig del av det vellykkede samarbeidet. Én enkelt optimering hos kunden er ikke tilstrekkelig. Bare gjennom en bred implementering av erfaringene oppnås varig suksess. Som tilleggstjenester for våre kunder tilbyr vi praksisorientert dataklargjøring samt opplæring og kurs.