GENIS 2

VITRIFISERT-BUNDET CBN-SLIPEVERKTØY FOR EKSTERN SYLINDRISK SLIPING

Med produktlinjen GENIS 2 setter TYROLIT standarden for et nytt ytelsesnivå og et større utvalg av bruksområder for ekstern sylindrisk sliping med vitrifisert bundet CBN-verktøy. GENIS 2 kjennetegnes gjennom en robust binding med gode fukteegenskaper som binder CBN-kornet på en sikker måte. Lave bindingsmengder gir svært porøs kaldsliping og ekstremt enkel kutting med lang levetid. Vis mer Vis mindre

 • Optimal kornutnyttelse
 • Høy økonomisk effektivitet
 • Høy driftsnøyaktighet
 • Stort utvalg av bruksområder

GENIS

Utvendig rundsliping med keramisk bundet høyeffektive CBN-slipeverktøy

Etter intensiv forskning med GENIS har det lykkes TYROLIT å utvikle et bindingssystem som gjør det mulig å sikre en optimal fukting av CBN-kornet, selv med minimale bindingsmengder. Ved valg av sammensetningen til bindingskomponentene kan krystalliseringen styres målrettet i henhold til utvalgte brannbetingelser. Dermed kan det skapes porøse strukturer med høy mekanisk fasthet som har maksimal motstand mot påvirkning av kjølesmøremidler. Med de kaldslipende spesifikasjonene til de høyeffektive GENIS-verktøyene kan slipekraften reduseres målrettet, slik at CBN-kornet kan brukes på en effektiv måte. Redusert slipekraft viser seg i praksis ved universell bruk gjennom minimal slitasje og maksimal profilstabilitet. Vis mer Vis mindre

 • CBN med høy bindingsstyrke og optimal bestandighet mot kjølevesken
 • Nye høyeffektive CBN-kornkvaliteter
 • Optimale sponrom (porøsitet) og kaldsliping
 • Redusert slipekraft
 • Nøytral sone

GENIS CF

Keramisk bundet CBN-slipeverktøy med komposittbæreenhet for utvendig rundsliping.

Med GENIS CF utvider TYROLIT ytelsesspekteret til GENIS-serien med en innovativ og fiberforsterket komposittbæreenhet for en rekke bruksområder ved utvendig rundsliping. I tillegg til en vektreduksjon på opptil 80 prosent, har dette verktøykonseptet spesielle dempingsegenskaper som gir bedre sliperesultater og lengre levetid.

 • Lav vekt
 • Maksimal demping
 • God lønnsomhet
 • Mulighet for nytt belegg
 • Simultanbearbeiding

STARTEC PG-1

Slipeverktøy for utvendig rundsliping med høy hastighet

Med produktlinjen STARTEC PG-1 tilbyr TYROLIT for første gang innovative slipe- og planskiver som er spesialutviklet for sponbryting på verktøyemner i hardmetall. Slipeskiven har en robust metallbinding. Den bidrar til en svært økonomisk og sikker gjennomføring av prosessen. Slipeskiven kan brukes både med stasjonære keramikk- eller metallbindinger. Dermed oppnås ønsket overflatefinish ved at også større variasjoner kan utlignes etter grovbearbeidingen.

 • Maksimal avsponingsytelse
 • Mindre slipestøy
 • Lav skiveslitasje
 • Rask tilgjengelighet

GENIS ROLL STAR

CBN-SLIPESKIVE TIL VALSESLIPING

TYROLIT har utviklet en ny generasjon slipeskiver med CBN-belegg og innovativ bærerkropp spesielt for sliping av valser i kaldvalseverk. Med kortere slipetider og bedre overflateresultater gjør GENIS ROLL STAR det nå mulig å bearbeide høyharde valser på en økonomisk måte. Den nye bærerkropp til GENIS ROLL STAR er vibrasjonsdempet og kan kasseres når slipebelegget er slitt. Vis mer Vis mindre

 • Sliping av høyharde materialer
 • Universell maskinbruk
 • Høyere prosessikkerhet
 • Universell bruk

CSS ROLL STAR

En ny standard innen valsesliping

Valsene må etterslipes kontinuerlig på grunn av brannsprekker, slitasje og avskallinger på valseoverflatene. Valsesliping er en spesiell prosess innen utvendig rundsliping. Den brukes både i metallvalseverk og i valseproduksjon. Med CSS-RS tilbyr TYROLIT et optimalt slipeverktøy for en slik slipeprosess.

 • Senker kostnadene – øker ytelsen
 • Gir maksimale standtider
 • Reduserer slipetider
 • En garanti for beste overflater
 • Universell bruk på alle valsematerialer og -typer

CSS WIRE ROLL

Løsning for sliping av trådvalser i hardmetall

Vår løsning for sliping av trådvalskaliberet heter CSS WIRE ROLL – den beste løsningen på markedet. Og en komplett systemløsning som inneholder verktøyene for etterprofilering av slipeskiven samt oppruingsstein for å frigi slipekornet.

 • Lang levetid
 • Høy profilstabilitet
 • Større prosessikkerhet
 • Komplett system i TYROLIT-kvalitet

CSS ULTRA

Slipeverktøy med høy ytelse for utvendig rund- og gjengesliping

Med CSS ULTRA har det lykkes TYROLIT å utforme en bærekraftig mikroarkitektur for slipeskiven ved hjelp av nye komponenter med høy kvalitet og innovativ sinterteknologi. Det betyr at slipekornet kan belastes vesentlig mer dynamisk under bruk uten å brytes opp for tidlig. Disse forbedringene gir maksimal profilstabilitet og minimal slitasje.

 • Optimal profilstabilitet
 • Kaldsliping (ingen overoppheting ved sliping)

DIAMANT og Vibstar TK

Diamantslipeverktøy med VIB-Star-bæreenhet for tekniske keramikkomponenter

Diamantslipeverktøy med dempende plastbæreenheter for bearbeiding av svært harde materialer, samt for tekniske keramikkomponenter. Rette diamantslipeverktøy i keramikkbinding for bearbeiding av keramikkomponenter trenger spesielt god demping. Derfor er Vibstar bare tilgjengelig i bestemte dimensjoner og på forespørsel.

 • Demping og lav vekt
 • Bedre overflatefinish
 • Høyere standtid
 • Forbedret G-verdi

Utvendig rundsliping, konvensjonell keramikk

For ulegert og lavlegert stål

I mange bransjer er utvendig rundsliping blant de mest brukte prosser I bilindustrien produseres det for eksempel kamaksler, veivaksler og drivaksler som er utformet for å tåle de strengeste krav og behov. Edelkorund brukes spesielt for ulegert og lavlegert stål. Skivens hardhet og struktur påvirker sliperesultatet og er perfekt anpasset til bruk på ulegert og lavlegert stål. Sortimentet vårt omfatter også skiver for vinklet sporsliping. Vis mer Vis mindre

 • Vinklet sporsliping er mulig
 • Lengre forventet levetid
 • Høyere standtid

Utvendig rundsliping, konvensjonell keramikk

For høylegert stål og HSS

Med denne skiven garanterer vi et skreddersydd utvalg av høyeffektive edelkorunder sammen med spesielle bindingssystemer. Dette sikrer universell bruk på alle typer høylegert stål og HSS. Med en sinterkorundblanding, f.eks. 454A, er det mulig å oppnå maksimal slipeytelse for slipeskiver med keramisk binding. Forbedret ytelse kan oppnås med fenoplastbundet CBN-verktøy, som VIB STAR. Vis mer Vis mindre

 • Universell bruk
 • Friskjærende
 • Svært økonomisk i bruk

Utvendig rundsliping, konvensjonell keramikk

For hardmetall og støpejern

Denne silisiumkarbidskiven er en kostnadseffektiv variant som sekundært brukes til bearbeiding av hardmetall. Den brukes primært til bearbeiding av støpegods og ikke-jernholdige metaller. Denne skiven er et godt alternativ særlig for arbeid på nitriderte arbeidsstykker og slitefaste pulverlegeringer. Profilering er mulig ved hjelp av standard diamantavretterverktøy. Vis mer Vis mindre

 • Godt pris-/ytelsesforhold
 • Universell bruk

VIB STAR utvendig rundsliping med CBN fenoplast

For høylegert stål og HSS

VIB STAR utvendig slipeskive er fremstilt med en vibrasjonsdempende kjerne. Dette gir en konsistent og støysvak slipe prosess. En konstant selvskjerpende effekt garanterer også et jevnt strømforbruk og gjør derfor verktøyet svært økonomisk i bruk. Liten slitasje sørger for en høy grad av dimensjons stabilitet på arbeidsstykket, og dette reduserer dimensjons kontrollen til et minimum. Vis mer Vis mindre

 • Svært økonomisk i bruk
 • Ingen vibrasjon
 • Diamant og CBN

VIB STAR utvendig rundsliping med diamant fenoplast

For hardmetall og industriell keramikk

Den fenoplast bundene diamantskiven med VIB STAR-kjerne er en spesielt kostnadseffektiv løsning for bearbeiding av hardmetall. Takket være den konstant selvskjerpende effekten oppnår du liten slitasje og en høy grad av dimensjonsstabilitet. En høy avvirkningsytelse som følge av syntetiske diamanter i fenoplast bindinger gir en betydelig fordel sammenlignet med rimeligere silisiumkarbidskiver. Vis mer Vis mindre

 • Lang levetid
 • Ingen vibrasjon
 • Diamant og CBN

POLARIS BASIC / POLARIS PLUS

Galvanisk bundet CBN-slipeverktøy for utvendig rund- og sporsliping

Med produktlinjen POLARIS er TYROLIT markeds- og teknologiledende ved produksjon av galvanisk bundede slipeverktøy. Topp moderne produksjonsmidler, produksjonskunnskaper og bruksteknisk kompetanse er forutsetninger for maksimalt produksjonsvolum. Selv en liten rund- eller aksialkastfeil, og en resulterende ubalanse, reduserer levetiden til slipeverktøy Med varianten POLARIS PLUS er det mulig med en målrettet forsterking av hovedbelastningssonene for å forlenge levetiden til en slipeskive ytterligere. Vis mer Vis mindre

 • Individuell produksjon
 • Høyt produksjonsvolum
 • Mulighet for nytt belegg
 • Svært høy profilnøyaktighet
 • Kontinuerlig optimering

FACETEC MF

Filmrulle med mikrofinish for polering av rotasjonssymmetriske komponenter.

Med produktserien FaceTec MF tilbyr TYROLIT et topprodukt innenfor området polering. Vi fokuserer på kunder som har krav til overflatebehandling som bare kan oppnås med unike poleringsprodukter. Disse kravene stammer overveiende fra bilindustrien (veiv- og kamaksler) og stålindustrien (valsesliping). Siden poleringen utgjør det endelige arbeidstrinnet i verdiskapningskjeden, er prosessikkerhet et utslagsgivende kriterium. Høy kvalitetsstandard og høyt sikkerhetsnivå gjør FaceTec MF til den optimale løsningen for avgjørende poleringsprosesser. Vis mer Vis mindre

 • Høy prosesstabilitet
 • God lønnsomhet
 • Omfattende produktportefølje
 • Høyt servicenivå

POLARIS BASIC LW / POLARIS PLUS LW

Galvanisk bundet CBN-slipeskive med en lett bæreenhet for utvendig rundsliping

Med produktlinjen POLARIS LW er TYROLIT toneangivende og teknologiledende på området for lett slipeverktøy med galvanisk belegg. Skivevekten er betydelig redusert gjennom en målrettet materialreduksjon. Materialavslipingen ved bæreenheten skjer ikke vilkårlig. Den bestemmes ved hjelp av en numerisk FEM-analyse (Finite Elemente Methode). Dermed kan man utelukke deformasjoner og eventuelle reduksjoner i ytelse. Ved bruk av den lette varianten POLARIS LW reduseres intervallene for vedlikehold av slipemaskinene, og medarbeiderne i produksjonen opplever en betydelig forenklet håndtering. Vis mer Vis mindre

 • Vektoptimalisering
 • Høyt produksjonsvolum
 • Mulighet for nytt belegg
 • Numerisk FEM-simulering

DressTec NGR

Neste generasjons diamantavrettingsrulle

TYROLIT utvider porteføljen av diamantavrettingsruller med et enestående og nytt sortiment: DressTec NGR. Med denne nye produktserien sørger TYROLIT for den korteste leveringstiden i markedet i tillegg til den høye presisjonen og kvaliteten selskapet er kjent for. Dette er mulig takket være kombinasjonen av innovativ produksjonsteknologi, de mest moderne bearbeidingsprosessene og det siste innen høypresisjons måleteknologi ved TYROLITs høyteknologiske anlegg i Neuenrade, Tyskland. DressTec NGR forener kvalitet, reproduksjonsrate og presisjon med den korteste leveringstiden i markedet. Det er enestående i denne bransjen. Vis mer Vis mindre

 • Korteste leveringstid i markedet
 • Sikkerhet ved planlegging
 • Større fleksibilitet
 • Usammenlignbar investering

GENIS 2 LW

Keramisk bundet CBN-slipeverktøy med lett bæreenhet

Med produktserien GENIS 2 LW er TYROLIT toneangivende og teknologiledende på området for lett slipeverktøy med keramisk belegg. Skivevekten er betydelig redusert gjennom en målrettet materialreduksjon. Materialavslipingen ved bæreenheten skjer ikke vilkårlig. Den bestemmes ved hjelp av en numerisk FEM-analyse (Finite Elemente Methode). Dermed kan deformasjoner og eventuelle reduksjoner i ytelse utelukkes. Ved bruk av den lette varianten GENIS 2 reduseres intervallene for vedlikehold av slipemaskinene, og medarbeiderne i produksjonen opplever en betydelig forenklet håndtering. Vis mer Vis mindre

 • Vektoptimalisering
 • Mulighet for nytt belegg
 • Høyt produksjonsvolum
 • Numerisk FEM-simulering

GENIS 2 N-LW

Keramisk bundet CBN-slipeverktøy med naturfiberforsterket bæreenhet for utvendig rundsliping

Med produktserien GENIS 2 N-LW setter TYROLIT ny standard for utvendig rundsliping med keramikk-CBN. Takket være den svært lave tettheten til det patenterte bæreenhetsmaterialet N-LW har det vært mulig å oppnå en betydelig vektreduksjon. GENIS 2 N-LW-verktøy er lettere og fremfor alt rimeligere enn sammenlignbare verktøy med CFK-bæreenhet. Produktene kan godkjennes for skiverotasjonshastigheter på opptil 140 m/s. Materialet har enestående dempingsegenskaper og er utstyrt med et presisjonsstålfeste i boreområdet. GENIS 2 N-LW-bæreenhetene kan dermed påføres nytt slipebelegg flere ganger og gjenbrukes i produksjonen. Vis mer Vis mindre

 • Betydelig lavere vekt
 • Dempende egenskaper
 • Bredt bruksspekter
 • Godkjent for 140 m/s: