Loading...

Gulvsagblad | gammel betong

FSX-C3 | in TGD®-teknologi

Maskiner fra 50 kW / hydr. > 75 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

Gulvsagblad | Gammel betong

FSL-C | i TGD®-teknologi

For maskiner opptil 15 kW | myke til meget harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Beregnet for renovering og riving av veier, broer, flyplasser og industribygninger. Også for reparasjon og hulltaking i betong gulv i tykkelser opp til 50 cm. Eksterm høy skjærehastighet og lang levetid, som igjen gir lav maskin-belastning, karakteriserer dette bladet.

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

Gulvsagblad | Gammel betong

FSM-C | i TGD®-teknologi

Maskiner opptil 25 kW / hydraulisk drift opptil 50 kW | myke til svært harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

Gulvsagblad | gammel betong

FSH-C | i TGD®-teknologi

Maskiner opptil 50 kW / hydr. > 50 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 1 200 mm. Spesiell segmentform med beskyttelsesfunksjon mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt).

 • Konstant hurtig skjæreytelse og merkbart stillegående
 • Svært lang levetid.

Gulvsagblad | Gammel betong

FSC

For maskiner inntil 15 kW | myke til middels hard betong. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med målborehull for enkel slitasjekontroll av segmenthøyden. Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader som har borehull på 35 mm. Egnet for sanering, demontering og riving av gater og industrihaller. Også for fjerning av skadelige betongdekker og for kapping gjennom overflatedekker med en tykkelse på 32 cm. Verktøyene kjennetegnes av en høy kappehastighet, lang levetid og et lavt kappetrykk, som skåner maskinen. Vis mer Vis mindre

 • Universal bruk

Gulvsagblad | Asfalt

FSL-A

For maskiner opptil 25 kW | myke til meget harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader med borehull på 35 mm. Anvendelig til rekonstruksjon av asfalt-dekke, for installasjonsarbeid (kabler, kanaler etc.) og for fjerning av ødelagt asfaltdekke opp til 50 cm tykkelse. Verktøyet er perfekt for ekstremt rask kuttehastighet, lang levetid og minimalt behov for trykk.

 • Konstant, rask skjæreytelse, lang levetid
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | asfalt

FSM-A

For maskiner opptil 50 kW | harde til meget harde tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader med borehull på 35 mm.

 • Konstant, rask skjæreytelse, meget lang levetid
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | asfalt

FSH - A

For maskiner over 50 kW | harde til meget harde, abrasive tilslag. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot for tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt). Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader med borehull på 35 mm.

 • Konstant rask skjæreytelse, meget lang levetid under uvanlig abrasive forhold
 • Skrå beskyttelsessegmenter
 • Også egnet for HGT.

Gulvsagblad | Asfalt

FSA

For maskiner inntil 15 kW | myke til svært hard betong. Detaljer: Lasersveist opptil en diameter på 600 mm. Med beskyttelsessegmenter mot tidlig slitasje på stambladet i forbindelsessonen (underkuttingseffekt) og målborehull for enkel slitasjekontroll av segmenthøyden. Reduksjonsring på 35–25,4 mm er inkludert med sageblader som har borehull på 35 mm. Egnet for sanering av veidekker av asfalt, installasjonsarbeider (kabling, kanaler osv.) samt fjerning av skadelige asfaltdekker med en tykkelse på inntil 32 cm. Verktøyene kjennetegnes av en høy kappehastighet, lang levetid og et lavt kappetrykk, som skåner maskinen. Vis mer Vis mindre

 • Universal bruk
 • Skrå beskyttelsessegmenter
 • Målborehull

Gulvsagblad | ny betong

FSM-G4

Ekspansjonsfuger for industrigulv. Maskiner opptil 25 kW / hydr. opptil 50 kW Universal | myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | ny betong

FSL-G4

Ekspansjonsfuger for industrigulv. For maskiner opptil 15 kW | harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | ny betong

FSL-G3

Ekspansjonsfuger / utvidelsesfuger for vegarbeid Maskiner opptil 15 kW Universal | myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | ny betong

FSM-G3

Ekspansjonsfuger/utvidelsesfuger for vegarbeid Maskiner opptil 50 kW / hydr. opptil 50 kW Universal | myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | ny betong

FSM-G5

Ekspansjonsfuger/utvidelsesfuger for vegarbeid Maskiner opptil 50 kW / hydr. > 50 kW Universal | fra myke til svært harde betongtilslag. Detaljer: Samtlige diametre er lasersveiste. Et segment beskytter mot slitasje på stålkjernen i forbindelsessonen – avlastning. Svært rene fugekanter, ekstremt høy skjærehastighet.

 • Lavt snittrykk
 • Skrå beskyttelsessegmenter

Gulvsagblad | ny betong

Vinkelfres

AS12 | 90° to deler | for fugebredder fra 8 mm.

 • Optimal verktøygeometri

Tørrkappeblader

DCA

Materialer som kan bearbeides: Asfalt, sandstein, ekstremt abrasive materialer. TYROLIT har både lasersveisede og direkte sintrede tørrskjæresager, som oppfyller de strengeste krav til kvalitet og sikkerhet. Med tørrkappebladene fra TYROLIT kan du i tillegg til å bearbeide en lang rekke standardmaterialer som hard stein, betong eller asfalt, også bearbeide plast, fiberglass eller skuddsikkert glass. Den kontinuerlige videreutviklingen og optimeringen av diamantproduktene våre understrekes av innovative produkter som supertynne og lyddempede tørrkappebladene. Vis mer Vis mindre

 • Skrå beskyttelsessegmenter som vern mot segmenttap
 • Kostnadseffektiv ytelse og levetid.
 • Høy kvalitet