Fremtiden er her

 

Med MoveSmart-teknologien tar TYROLIT-maskinene i bruk Internett. Teknologien sørger for at maskinens oppdaterte brukerdata kan behandles direkte på byggeplassen og gjøres tilgjengelig på ulike terminaler.

Den skybaserte teknologien er utviklet i samarbeid med det østerrikske selskapet Startup ToolSense og leverer viktige drifts- og brukerdata til personell og virksomheter, slik at maskinene kan utnyttes optimalt. Driftstider, feilmeldinger og nødvendige programvareoppdateringer er blant dataene som vil være tilgjengelig – til enhver tid og uansett hvor du befinner deg.

Dette åpner for bedre og virkelighetstro planlegging samt en raskere og mer økonomisk tilnærming basert på ekte data. 

Seperator 01

Nye muligheter med MoveSmart

 

Bedre kunnskap om maskinen, gir bedre anvendelse. TYROLIT MoveSmart-teknologien gjør det derfor mulig å vise maskinens aktuelle tilstand og orientering i tillegg til å påvise feil og sørge for raske tiltak som kan løse disse. Videre leverer MoveSmart ulike statistiske data om for eksempel maskintid, bruksområder og service samt avtalestatus, oppdragsplanlegging, maskinparkplanlegging og mye mer.

Bedre planlegging, høyere produktivitet,
lavere kostnader

Høyere produktivitet

Til sammen sørger maskin- og brukerdataene for en bedre og mer effektiv planlegging av oppdrag.

Mindre tap av driftstid

Planlegging av oppdrag og service basert på data, reduserer tapet av driftstid til et minimum.

Målrettet (videre)utvikling av produkter

Videreutviklingen av maskinene retter seg i økende grad mot brukerne.

Lokaliseringsdata

Ved svikt i driften viser lokaliseringstjenesten hvor den nærmeste maskinen i egen utstyrspark befinner seg. Ved tyveri kan den nøyaktige plasseringen til maskinen fastsettes. 

Bruksstatistikker

Med enkle klikk gir MoveSmart oversikt over maskinens bruksområde og type bruk, slik at den kan anvendes mer effektivt på byggeplassen.

Servicekontroll

Vedlikehold og oppdateringer skjer til rett tid og kan planlegges bedre. Servicetid kan enkelt bestilles online, og du har til enhver tid oversikt over serviceavtalenes gyldighet. 

Lavere kostnader

Kostnadene reduseres takket være tidsriktig service, bedre planlegging av oppdrag og utbedring av feil på stedet. 

Bedre maskinsikkerhet

Maskinene skannes løpende for viktige oppdateringer og følges opp til rett tid. 

Brukerstøtte online

I tillegg til visningen av feil online kan du også hente frem bruksanvisninger og sikkerhetshåndbøker elektronisk. 

Raskere utbedring av feil

Analyse av feil og tilgang til hjelp via appen gjør det mulig å løse problemene direkte på byggeplassen. De samlede dataene bidrar til raskere registrering og utbedring av eventuelle problemer. 

Seperator 02

Veggsag med
MoveSmart-teknologien

Veggsagen WSE1621 er den første maskinen fra TYROLIT som gjør bruk av "tingenes Internett", og som er utstyrt med MoveSmart-teknologien. Maskinen sender viktig bruksinformasjon om lokalisering, drifts- og servicetider samt feilmeldinger for å sørge for en enda mer effektiv drift og for å støtte arbeidet vårt med ny- og videreutvikling av maskinene. Når teknologien leverer nye funksjoner, overføres disse til maskinen via en oppdatering.


Mer om WSE1621

Har du allerede en WSE811 eller WSE1217 og ønsker å ta i bruk MoveSmart-teknologien? Da kan teknologien etterinstalleres på begge disse veggsagene. Kontakt forhandleren din for å få hjelp med dette!

Har du spørsmål angående TYROLITs MoveSmart-teknologi?
Ta kontakt med oss.


Kontaktskjema