Fremtiden er her

 

Med MoveSmart-teknologien tar TYROLIT-maskinene i bruk Internett. Teknologien sørger for at maskinens oppdaterte brukerdata kan behandles direkte på byggeplassen og gjøres tilgjengelig på ulike terminaler.

Den skybaserte teknologien er utviklet i samarbeid med det østerrikske selskapet Startup ToolSense og leverer viktige drifts- og brukerdata til personell og virksomheter, slik at maskinene kan utnyttes optimalt. Driftstider, feilmeldinger og nødvendige programvareoppdateringer er blant dataene som vil være tilgjengelig – til enhver tid og uansett hvor du befinner deg.

Dette åpner for bedre og virkelighetstro planlegging samt en raskere og mer økonomisk tilnærming basert på ekte data. 

Seperator 01

Nye muligheter med MoveSmart

 

Bedre kunnskap om maskinen, gir bedre anvendelse. TYROLIT MoveSmart-teknologien gjør det derfor mulig å vise maskinens aktuelle tilstand og orientering i tillegg til å påvise feil og sørge for raske tiltak som kan løse disse. Videre leverer MoveSmart ulike statistiske data om for eksempel maskintid, bruksområder og service samt avtalestatus, oppdragsplanlegging, maskinparkplanlegging og mye mer.

Ved innsending av en servicehenvendelse for maskinen din kan du holde deg oppdatert over statusen med din servicebillett.

Bedre planlegging, høyere produktivitet,
lavere kostnader

Høyere produktivitet

Til sammen sørger maskin- og brukerdataene for en bedre og mer effektiv planlegging av oppdrag.

Mindre tap av driftstid

Planlegging av oppdrag og service basert på data, reduserer tapet av driftstid til et minimum.

Målrettet (videre)utvikling av produkter

Videreutviklingen av maskinene retter seg i økende grad mot brukerne.

Lokaliseringsdata

Ved svikt i driften viser lokaliseringstjenesten hvor den nærmeste maskinen i egen utstyrspark befinner seg. Ved tyveri kan den nøyaktige plasseringen til maskinen fastsettes. 

Bruksstatistikker

Med enkle klikk gir MoveSmart oversikt over maskinens bruksområde og type bruk, slik at den kan anvendes mer effektivt på byggeplassen.

Servicekontroll

Vedlikehold og oppdateringer skjer til rett tid og kan planlegges bedre. Servicetid kan enkelt bestilles online, og du har til enhver tid oversikt over serviceavtalenes gyldighet. 

Lavere kostnader

Kostnadene reduseres takket være tidsriktig service, bedre planlegging av oppdrag og utbedring av feil på stedet. 

Bedre maskinsikkerhet

Maskinene skannes løpende for viktige oppdateringer og følges opp til rett tid. 

Brukerstøtte online

I tillegg til visningen av feil online kan du også hente frem bruksanvisninger og sikkerhetshåndbøker elektronisk. 

Raskere utbedring av feil

Analyse av feil og tilgang til hjelp via appen gjør det mulig å løse problemene direkte på byggeplassen. De samlede dataene bidrar til raskere registrering og utbedring av eventuelle problemer. 

Åpen plattform

Det er mulig å legge til produkter som ikke er fra TYROLIT eller IoT, noe som gir full kontroll over hele flåten.

Seperator 02

Optimal distribusjonsplanlegging og maksimal effektivitet

Anleggsadministrasjon

 • Inventarliste
 • Inventarisering av maskiner fra andre leverandører
 • Byggeplassplanlegging
 • Kalender reserveringer
 • Lagring av dokumenter og sertifikater
 • Definering av regler
 • Tilgang til dashboardet
 • Masseimport av produkter

Service og billetter

 • Administrering av serviceavtaler
 • Adgang til feil- og hendelseshistorikk
 • Feilfinning og -utbedring*
 • Redigering av servicehenvendelser og billetter

Data

 • GPS-stedsregistrering*
 • Tilgang på telemetridata*
 • Anti-tyveribeskyttelse*
 • Forskjellige driftsstatistikker*
 • Nedlasting av samlede maskindata*

Rettighets- og brukeradministrasjon

 • Opprette ekstra brukere
 • Rettighetsadministrasjon og utvidet brukeradministrasjon

Business-funksjoner

 • Individuell tilpasning av grensesnittet
 • API for dataintegrering i eksisterende driftsprogramvare

*Installert IoT-modul nødvendig

Separator Wallsaw

Servicestyring

 • Meld en feil rett fra byggeplassen til vårt service-senter og hjelp oss med å forstå dine behov. Dette fører til bedre, raskere og mer målrettet problemløsning.
 • Må maskinen din til reparasjon eller trenger den en årlig service? Bestill servicebillett direkte fra din smarttelefon og reduser dermed servicetiden.

App

Feilsøk

Finn feilbeskrivelser samt løsninger for feilutbedring i appen. Melding om dine problemer rett fra byggeplassen hjelper oss med å forstå dine behov.

Bestill service

Bestill din neste service via appen og send oss den nødvendige informasjonen. Det hjelper oss med å reagere raskt og gir oss muligheten til å holde deg løpende oppdatert om statusen på din servicehenvendelse.


Apple App Store

Google Play Store

Web

Billetter

Oversikt over dine servicehenvendelser. Billettområdet i MoveSmart webfront-end gir deg oversikt over dine servicehenvendelser. Følg med på dem og sjekk statusen på din maskinservice. I tillegg legges servicebilletten til din maskinhistorikk - slik får du en komplett dokumentasjon over hele maskinens levetid.


WebApp

FAQ

Hvordan kan jeg registrere meg?

 1. Gå til movesmart.toolsense.io og klikk på "Registrer"

 2. Skriv inn dataene dine og godta databeskyttelseserklæringen og vilkårene

 3. Skriv inn detaljene for din bedrift

 4. Bekreft aktiveringslenken i postboksen for å fullføre registreringen
Separator Wallsaw 02

Har du spørsmål angående TYROLITs MoveSmart-teknologi?
Ta kontakt med oss.


construction.digital(at)tyrolit.com